Gasol, Pellets, Statoils Smörjmedel, Gasol & Kemiprodukter i NYBRO!Miljöbensin / Alkylatbensin

 

Vad är miljöbensin?

Alkylatbensin = miljöbensin
Det vi i dagligt tal kallar för miljöbensin är alkylatbensin. Benämningen kommer från ordet alkylering som är namnet på processen som används för att få fram råvaran.
Från gas till vätska
Alkyleringsprocessen sker på oljeraffinaderier genom att överskottsgasen från råoljedestillationen och från krackningsanläggningen slås samman och resultatet blir en vätska. En vätska (alkylat) som är den renaste petroleumprodukt som går att få fram.
Alkylatet blandas därefter med en del andra komponenter och vi har nu en färdig produkt, klar att användas i de flesta småmotorer.
Bättre för din hälsa, motorn och vår miljö
När du kör på Alkylatbensin miljöbensin slipper du farliga ämnen som bensen och aromater, ämnen som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Motorn trivs också bättre, bla hålls tändstift och förbränningsrum renare. Bensinen tål att lagras och även efter långa stilleståndsperioder startar din motor utan problem om tanken varit fylld med Alkylatbensin miljöbensin. Miljömässigt är vinsterna många, bl a mer än halveras bildningen av marknära ozon (=smog).
Största nyttan
Små motorer är ofta okomplicerade och är tekniskt sett enkla motorer med dålig förbränning. Det innebär att mycket av bränslet går ut oförbränt. Det i sin tur har en negativ påverkan både på naturen och dig som användare.
Följande kan med fördel köras på Alkylatbensin miljöbensin:
Gräsklippare, grästrimmers, snöslungor, jordfräsar, utombordare, motorsågar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, elverk, motorcyklar.
Med eller utan olja
Det finns två huvudvarianter av vår bensin, Alkylatbensin 2-t och Alkylatbensin 4-t.
Alkylatbensin 2t är färdigblandad bensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja. Alkylatbensin 2t används till alla tvåtaktsmotorer utom till utombordare vilka behöver inblandning av en särskild utombordsolja. Alkylatbensin 4t är oblandad och används i fyrtaktsmotorer och till tvåtaktsmotorer med separatsmörjning.

Tillbaka
 

Sök produkter


Din beställning
Din kundvagn är tom.

PARTNERS:


Helly Hansen
Copyright © Fransson Energi i Nybro | micke@franssonenergi.se
Form & Produktion: Internetavdelningen